CAUZELE DEGRADĂRII TERENURILOR ÎN VRANCEA. MĂSURI SILVICE DE AMELIORARE A TERENURILOR DEGRADATE

Cristinel Constandache, Lucian Dincă, Sanda Nistor, Vlad Crișan

Abstract


În lucrarea de faţă sunt prezentate principalele cauze care au dus la degradarea terenurilor în timp şi măsurile silvice de ameliorare şi valorificare a acestor terenuri, cu referire specială la zona Vrancei. Reducerea suprafeţei pădurilor la începutul sec. XX, în condiţiile naturale specifice zonei, dintre care: constituţia litologică foarte variată, predominant alternanţe de marne şi gresii, structura cutată a stratelor sedimentare, fragmentarea accentuată a reliefului şi energia ridicată a acestuia, au condus la degradarea unor importante suprafeţe de teren şi torenţializarea reţelei hidrografice, în zona Vrancei - zonă tipic forestieră în trecut, unde pădurea dispunea de condiţii favorabile de vegetaţie.

În zonele puternic afectate de degradare, terenurile au devenit neproductive sau slab productive, determinând grave dezechilibre economico – sociale şi imprimând peisajului aspect de semideşert.

Problema restaurării Vrancei a preocupat încă din 1913, când profesorul Simion Mehedinţi a adus în discuţia Camerei Deputaţilor chestiunea despăduririlor din Vrancea, ajungându-se la „soluţia împăduririi locurilor degradate, care cere multă inimă, înţelegere, muncă, bani şi timp”. Mai târziu s-a constatat că problema este mult mai complexă, rezolvarea ei fiind condiţionată atât de fondurile băneşti, cât mai ales de aplicarea unor tehnologii corespunzătoare. După anii ´50 au fost experimentate şi aplicate tehnologii de consolidare şi de împădurire a terenurilor degradate şi de reîmpădurire a zonei montane, astfel încât rezultatele obţinute sunt foarte bune şi reprezintă fundamente ştiinţifice pentru măsurile de reconstrucţie ecologică viitoare.

Full Text:

PDF

References


Bogdan, N., Constandache, C., Nistor, S., 2015, Consecinţele despăduririlor. Reconstrucţia ecologică a Vrancei, Ed. Silvică, 288 pag.

Constandache C., si colectiv, 2015, Evaluarea / monitorizarea speciilor şi culturilor forestiere de protecţie de pe terenurile degradate în condiţiile schimbărilor climatice, proiect PN 09460313, arhiva INCDS “Marin Drăcea”

Constandache C., si colectiv 2016, Analiza dinamicii structural-funcţionale a ecosistemelor forestiere instalate pe terenuri degradate pentru fundamentarea metodelor de regenerare/reconstrucţie ecologică a acestora, proiect PN 16330305, arhiva INCDS “Marin Drăcea”

Constandache C., Peticilă A., Dincă L., Vasile D., 2016: The usage of Sea Buckthorn (Hippophae Rhamnoides L.) for improving Romania's degraded lands, AgroLife Scientific Journal, Volume 5, Number 2, pag. 50-58.

Costin, E,. Mihai, Gh.I., Pîrvu, E., Muşat, I., Traci, C.,1959, Studiul terenurilor degradate din Vrancea şi ameliorarea lor prin culturi forestiere, Ed. Agro-Silvică de Stat, Bucureşti

Dincă L., Sparchez Gh., Dincă M., Blujdea V., 2012: Organic Carbon Concentrations and Stocks in Romanian Mineral Forest Soils, Annals of Forest Research, Vol. 55 (2), pag. 229-241.

Emmanuel de Martonne,1902, La Valachie, essai de monographie géographique, Paris, 387 p.

Georgescu M.G.,1937, Problema silvică a Vrancei (Extras din revista “Milcovia” volumul VIII).

Haralamb, At.,1958, Curs de culturi forestiere de protecție, ameliorarea terenurilor degradate, manuscris, arhiva Staţiunii INCDS Focşani;

Kachova V., Dincă L., 2015: Establishment of agro-forestry systems along river basins-Functions and features. Revista de Silvicultură şi Cinegetică, nr.36, pag. 64-68.

Traci, C., Untaru, E., 1986: Comportarea şi efectul ameliorativ şi de consolidare al culturilor forestiere pe terenurile degradate din perimetre experimentale, ICAS, Seria II-a, Bucuresti.

Untaru, Constandache,C., Nistor, S., 2006: Împădurirea terenurilor degradate şi prevenirea inundaţiilor, în SILVOLOGIE, vol V - Pădurea şi regimul apelor, sub redacţia Victor Giurgiu, Ioan Clinciu, Editura Academiei Române.

Untaru, E., Constandache, C., Roşu, C., 2008: Efectele culturilor forestiere instalate pe terenuri erodate şi alunecătoare în raport cu evoluţia acestora în timp, în SILVOLOGIE, vol. VI – Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale – Noi concepţii şi fundamente ştiinţifice, sub redacţia Victor Giurgiu, Ioan Clinciu, Editura Academiei Române.

Untaru, E., Constandache, C., Nistor, S., 2012, 2013: Starea actuală şi proiecţii pentru viitor în privinţa reconstrucţiei ecologice prin împăduriri a terenurilor degradate din România (I şi II ), prezentată la simpozionul “Starea şi viitorul pădurilor României” dedicat Anului Internaţional al Pădurilor, Academia Română, Bucureşti, 05 mai 2011, publicat în Revista Pădurilor nr. 6/2012, pag. 28-34 şi nr.1/2013 pag. 16-26.
DOI: http://dx.doi.org/10.15551/fppzt.v1i15.529

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.