THE EVALUATION OF BEHAVIOR IN EXPLOITATION OF AGROPEDOAMELIORATIVE AND DRAINAGE WORKS CONCERNING TO THE SOIL RECOURSES UTILIZATION FROM DEPRESSION BAIA- MOLDOVA

V. Moca, D. Bucur, Iuliana Gabriela Breabăn, A. Curaleț, Cătălina Rotaru-Buzdugan

Abstract


Pentru protejarea solurilor cu potenţial de fertilitate relativ ridicat se impune
dezvoltarea unor sisteme agricole durabile, sub aspectul performanţei actuale şi viitoare. În
acest context s-a evaluat comportarea în exploatare a lucrărilor de desecare şi drenaj subteran
din Depresiunea Baia – bazinul hidrografic al râului Moldova.
Lucrările hidroameliorative din perimetrul analizat au fost evaluate după un ciclu de
exploatare de peste 30 de ani, fiind evidenţiate o serie de degradări fizice care au dus la
scoaterea parţială din funcţiune. Redimensionarea şi completarea reţelei de desecare trebuie să
asigure creşterea randamentului funcţional şi cerinţele tehnice ale organizării şi sistematizării
exploataţiei agricole.
Conservarea şi valorificarea învelişului de soluri solicită aplicarea de amendamente
calcaroase pe 2500 ha, afânare adâncă pe 1400 ha şi fertilizare radicală.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15551/fppzt.v1i7.359

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.